Jau padovanotos 146 dovanos!     Dovanų vertė: 23876 Lt
iš laimėjo Nemokamą teisinę konsultaciją! Dovanos vertė: 121 Lt
Apgailėstaujame, bet projektas DovanuLietus.lt yra sustabdytas. Jeigu Jus domina projekto pirkimas, prašome susisiekti info@advertis.lt

Privatumo politika

Privatumo politikos nuostatos atnaujintos 2012-07-05.
 
1. Svetainės www.dovanulietus.lt tvarkomų asmens duomenų valdytojas — UAB „Advertis“ (toliau — DovanuLietus.lt).
 
2. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems klientų (toliau — Lankytojas), apsilankiusių DovanuLietus.lt internetinėje svetainėje (toliau — Svetainė), veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Svetainėje, įskaitant (bet  neapsiribojant) registravimąsi Svetainėje, dalyvavimą nemokamose loterijose, dalyvavimą konkursuose, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau — Paslaugos).
 
3. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.
 
4. Lankytojų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja DovanuLietus.lt. Nei DovanuLietus.lt, nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, Lankytojų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus Lankytojo sutikimo (išimtis - Lankytojo duomenų perdavimas loterijos prizo steigėjui, kad jis galėtų susisiekti su laimėtoju).
 
5. Kiekvienas Lankytojas turi teisę lankytis Svetainėje nesuteikdamas apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Lankytojas nori naudotis kai kuriomis Svetainės paslaugomis, DovanuLietus.lt prašys pateikti lankytojo asmens duomenis registruojantis ar naudojantis kitomis Paslaugomis Svetainės sistemoje.
 
6. DovanuLietus.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją, siekiant svetainės Lankytojams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.
 
Lankytojų registracija
 
7. Tam, kad Lankytojai efektyviai galėtų naudotis Svetainėje esančiomis paslaugomis ir gauti jas visas, reikia prisiregistruoti ir pateikti asmens duomenis. Svetainėje teikiantys savo kontaktinę informaciją Lankytojai suvokia, sutinka ir pageidauja, kad su jais galėtų susisiekti DovanuLietus.lt darbuotojai arba laimėto prizo steigėjai (laimėjimo nemokomoje loterijoje atveju).
 
8. DovanuLietus.lt Lankytojų asmeninius duomenis, pateiktus Svetainės sistemoje, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Jei Lankytojas nesutinka, kad jo asmeninius duomenis tvarkytų DovanuLietus.lt, Lankytojas turi teisę nesinaudoti Svetaine ir nepateikti savo asmeninių duomenų.
 
9. Be duomenų rinkimo per Svetainę, Lankytojas gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su DovanuLietus.lt, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, gaunant paslaugas jau po paslaugos įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti Svetainės apklausose, akcijose ir t. t. Tokiu atveju Lankytojas gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmeninių duomenų DovanuLietus.lt apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir Lankytojas nėra jo davęs.
 
10. Lankytojas privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo kontaktinius duomenis Svetainėje, jiems pasikeitus. 
 
11. Kai Lankytojas prisijungia prie Svetainės (kaip neužsiregistravęs Lankytojas), tam tikra neasmeninė informacija (naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laiko, praleisto Svetainėje, vidurkis) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.
 
Sutikimas
 
12. Lankytojas registracijos metu gali pasirinkti, ar jis pageidauja gauti mūsų naujienlaiškius apie laimėtojus ir naujas dovanas, pažymėdamas varnele "Sutinku gauti naujienlaiškius apie laimėtojus ir naujas dovanas (vienas laiškas per dieną, bet kada galėsite atsisakyti)". Norėdamas atšaukti (panaikinti) šį sutikimą, Lankytojas bet kada gali atžymėti šią varnelę savo paskyroje.
 
13. Saugomi visi turimi asmeniniai Lankytojų duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, el. pašto adresas, telefono numeris, apskritis, savivaldybė, įmonės rekvizitai (jeigu registruojasi įmonė) ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos Lankytojas laisva valia pateikė DovanuLietus.lt; informacija, kurią DovanuLietus.lt gauna Lankytojui naudojantis DovanuLietus.lt paslaugomis (pvz., naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, IP adresas ir t. t.); kiti duomenys, nurodyti šiose Privatumo politikos nuostatose. 

14. Lankytojas sutinka su tuo, kad jo vardas, pavardės pirmoji raidė, apskritis ir savivaldybė būtų rodomi loterijos dalyvių sąraše.

15. Lankytojas sutinka su tuo, kad laimėjimo atveju jo vardas, pavardė, apskritis, savivaldybė, laimėtas prizas būtų rodomi loterijos laimėtojų sąraše, skelbiami svetainėje, naujienlaiškyje, socialiniuose tinkluose.

16. Lankytojas sutinka su tuo, kad laimėjimo atveju jo duomenys būtų perduoti prizo steigėjui, kad jis galėtų su juo susisiekti ir įteikti/suteikti/pristatyti laimėtą prizą.
 
17. DovanuLietus.lt stebi Svetainės lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek Lankytojų apsilankė Svetainėje, koks yra Lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Svetainėje metu. Tai padeda DovanuLietus.lt suprasti, kaip Lankytojai naudojasi Svetaine bei suteikia galimybę gerinti Svetainės teikiamas paslaugas.
 
18. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad DovanuLietus.lt renka informaciją apie Lankytoją naudodamiesi slapukais (ang. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (ang. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į vartotojo standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus Svetainėje. DovanuLietus.lt slapukus naudoja tik informacijai, susijusiai su tinklalapio naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos. Slapukų naudojimas yra būtinas tvarkingam svetainės veikimui. Naudotis svetaine su išjungtais slapukais negalima.
 
Asmeninės informacijos panaudojimo tikslai
 
19. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams DovanuLietus.lt gali naudoti Lankytojų asmeninę informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:
19.1. naudoja bendrus duomenis statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių Lankytojų elgesį, siekdami išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų DovanuLietus.lt negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Svetainės turinio ir siūlomų Paslaugų;
19.2. tam, kad galėtų pasiūlyti tinkamas Lankytojui nemokamas loterijas, žaidimus ar konkursus, specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;
19.3. tam, kad užtikrinti sąžiningą dalyvių dalyvavimą nemokamose loterijose ir garantuoti vienodus laimėjimo šansus visiems dalyviams (draudžiama turėti keletą paskyrų);
19.4. DovanuLietus.lt kaupia bendrus paieškos žodžių sąrašus iš įvairių paieškos programų. Ši informacija anoniminė ir yra naudojama Paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais;
19.5. DovanuLietus.lt gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėje ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. DovanuLietus.lt gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas, dalyvaudamas Svetainėse organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, laimi ir DovanuLietus.lt arba įmonei, įsteigusiai prizą, reikia susisiekti su juo;
19.6. turėdami Lankytojo sutikimą (duotą DovanuLietus.lt svetainės sistemoje), DovanuLietus.lt gali siųsti elektroninius laiškus apie laimėtojus ir naujas dovanas, informuoti Lankytoją apie laimėjimą, diskvalifikavimą, naujas paslaugas, vykdomas akcijas ir pan.
19.7. DovanuLietus.lt laimėjimo atveju gali perduoti Lankytojo informaciją prizo steigėjui, kad jis galėtų susisiekti su Laimėtoju ir įteikti/suteikti/pristatyti laimėtą prizą.
 
20. Naudojantis Svetaine draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą DovanuLietus.lt, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 
21. DovanuLietus.lt neatsako už Svetainėje  pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų  produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
 
22. Naudojantis Svetaine draudžiama siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (dėl ko nebuvo gautas asmens sutikimas).
 
23. DovanuLietus.lt primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. DovanuLietus.lt prašo Lankytoją būti atsargų naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz., interneto kavinėje, bibliotekoje).
 
24. DovanuLietus.lt įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturi atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėse teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti įvairiopai panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikoms kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan. 
 
Registracijos panaikinimas
 
25. Lankytojai, prisiregistravę DovanuLietus.lt svetainės sistemoje, gali bet kada pašalinti savo asmeninius duomenis iš DovanuLietus.lt duomenų bazės, pašalindami savo registraciją (paskyrą).
 
26. Kad pašalinti savo paskyrą, Lankytojas turi savo paskyros nustatymuose paspausti "Išsiregistruoti iš svetainės" ir atsidariusiame lange įvesti savo slaptažodį.
 
Asmens duomenų saugojimo trukmė
 
27. DovanuLietus.lt prisiregistravusių Lankytojų asmeninius duomenis saugo ne ilgiau kaip vienus metus po to, kai registruotas asmuo raštu ar automatiniu būdu atsisako UAB „Advertis“ teikiamų paslaugų išsiregistruodamas iš svetainės www.DovanuLietus.lt. 
 
28. DovanuLietus.lt turi teisę pašalinti Lankytojo registraciją ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo Svetainės duomenų bazės, jeigu Lankytojas pažeidė svetainės taisykles. DovanuLietus.lt turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos DovanuLietus.lt, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.
 
29. DovanuLietus.lt jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.
 
30. DovanuLietus.lt nėra atsakingi už Lankytojų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Lankytojai pasiekia naudodamiesi Svetainėje esančiomis nuorodomis. DovanuLietus.lt rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne DovanuLietus.lt priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
 
31. Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti DovanuLietus.lt vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje, o prisiregistravusiems Lankytojams apie juos dar pranešama nurodytu el. paštu. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojas, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Svetaine ir jos Paslaugomis, taip pat privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Svetainėje. Svetainės Lankytojai įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija. 
 
32. Norėdami apsaugoti Lankytojų duomenis, DovanuLietus.lt naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Prie Lankytojo prisijungimo duomenų gali prieiti tik tai daryti įgalioti DovanuLietus.lt darbuotojai.
 
33. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus — Lietuvos Respublikos teisme pagal UAB „Advertis“ buveinės vietą.
© 2013 Nemokama loterija „Dovanų lietus“.